Vỏ dừa cắt miếng (Coco chips)

✓ Nhẹ và dễ xử lý
✓ Giữ nước tuyệt vời và thoát nước tốt
✓ Giá thể hoàn hảo để trồng các loại hoa và cây cảnh
✓ Lớp phủ lý tưởng cho cây trồng và chất độn chuồng cho các loài động vật khác nhau

Loại

  • Custom
  • Bag
  • Brick/ Block
  • Grow bag
  • Open top bag

Ứng dụng

ứng dụng xơ dừa trong ươm giống
Seed starting
ứng dụng xơ dừa trong nhân giống
Propagating
Hydroponic farming
Hydroponic farming
ứng dụng xơ dừa trong làm đệm lót cho động vật
Animal bedding
ứng dụng xơ dừa trong làm lớp phủ cảnh quan
Mulching
ứng dụng xơ dừa trong sản xuất phân bón
Fertilizer producing
soil-improvement
Potting mixes
ứng dụng xơ dừa trong cải tạo đất trồng
Soil improving
Liên hệ

CONTACT

Coco coir global

    error: Content is protected !!