Coco Peat – Mụn dừa

✓ Nhẹ và dễ dàng quản lý

✓ Khả năng giữ nước và dinh dưỡng tuyệt vời

✓ Đa năng để trồng nhiều loại cây

✓ Lý tưởng làm giường cho các loài động vật khác nhau

Loại

  • Custom
  • Bag
  • Brick/ Block
  • Cube
  • Grow bag
  • Open top bag

Ứng dụng

ứng dụng xơ dừa trong ươm giống
Hạt giống
ứng dụng xơ dừa trong nhân giống
Nhân giống
Hydroponic farming
Trồng thủy canh
ứng dụng xơ dừa trong làm đệm lót cho động vật
Thảm động vật
ứng dụng xơ dừa trong làm lớp phủ cảnh quan
Lớp phủ
ứng dụng xơ dừa trong sản xuất phân bón
Sản xuất phân bón
ứng dụng xơ dừa trong phối trộn giá thể
Hỗn hợp bầu
ứng dụng xơ dừa trong cải tạo đất trồng
Cải tạo đất
Liên hệ

CONTACT

Coco coir global

    error: Content is protected !!