Hỗn hợp xơ dừa đá trân châu

✓ Hỗn hợp cân bằng để cây phát triển tối ưu

✓ Phù hợp để trồng nhiều loại cây khác nhau

✓ Mix tùy chỉnh theo yêu cầu

✓ Nhẹ và dễ điều khiển

Loại

  • Custom
  • Bag
  • Grow bag
  • Open top bag

Ứng dụng

ứng dụng xơ dừa trong ươm giống
Seed starting
Hydroponic farming
Hydroponic farming
ứng dụng xơ dừa trong phối trộn giá thể
Potting mixes
ứng dụng xơ dừa trong nhân giống
Propagating
Liên hệ

CONTACT

Coco coir global

    error: Content is protected !!