Coconut Husk

✓ Môi trường trồng trọt hoàn hảo cho nhiều phát triển mục đích

✓ Sử dụng linh hoạt (cả làm vườn và không làm vườn)

✓ Tùy chỉnh theo yêu cầu

✓Sinh thái thân thiện Và ccó thể bỏ được cơ chất

Loại

  • Custom
  • Bag
  • Brick/ Block
  • Cube
  • Grow bag
  • Open top bag

Ứng dụng

ứng dụng xơ dừa trong ươm giống
Hạt giống
ứng dụng xơ dừa trong nhân giống
Nhân giống
Hydroponic farming
Nhà kính
ứng dụng xơ dừa trong làm đệm lót cho động vật
Đệm lót động vật
ứng dụng xơ dừa trong làm lớp phủ cảnh quan
Lớp phủ
ứng dụng xơ dừa trong sản xuất phân bón
Sản xuất phân bón
ứng dụng xơ dừa trong phối trộn giá thể
Hỗn hợp bầu
ứng dụng xơ dừa trong cải tạo đất trồng
Cải tạo đất
Liên hệ

CONTACT

Coco coir global

    error: Content is protected !!