Home / Liên hệ

Liên Hệ

Nhà Máy

Thứ 2 – Chủ Nhật: 7 : 30 – 17 : 30

Địa chỉ: Ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam

+84 947 990 296 (Vietnamese)

0084 967 212 482 (English)

info@cococoirglobal.com

Bắc Mỹ

Please contact our factory Sales Manager/ Distributor:

JM VIN, LLC

4742 North 24th Street, Suite 300, Phoenix, Arizona, Zip code 85016, USA

Mrs Van Phung/ Director of Sales

Phone/ Whatsapp: +1.925.390.9277

Email: van@jmvin.com