Với kiến thức cũng như kinh nghiệm trong vấn đề vận chuyển hàng hoá không chỉ ở trong nước mà còn tới nhiều quốc gia khác nhau, Coco Coir Global tự tin và sẵn sàng vận chuyển hàng hóa tới bất kỳ địa điểm mà khách hàng yêu cầu.

Chúng tôi cũng có thể linh hoạt làm việc với nhiều điều khoản giao nhận khác nhau kể cả door-to door và cam kết thực hiện đúng các quy định và yêu cầu đối với từng điều khoản. Ngoài ra, chúng tôi cũng hợp tác và làm việc với đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp và uy tín, xử lý các vấn đề về giao nhận nhanh chóng và hạn chế được rủi ro cho khách hàng. Với kinh nghiệm xuất khẩu sang nhiều thị trường, chúng tôi tự tin mình có thể cung cấp tất cả chứng từ yêu cầu cũng như hỗ trợ thủ tục nhập khẩu cho khách hàng.